Digitale Aggregatie en Collectieve Sturing van Hybride Warmtepompen (DACS-HW)

Met korting én subsidie een warmtepomp in huis die met voorrang wordt geleverd?

Woont u in het Drentse dorp Dalen en staat uw woning op de adressenlijst voor deelname aan dit onderzoeksproject? Wilt u besparen op uw energierekening én bijdragen aan een beter klimaat? Doe dan mee aan het onderzoeksproject van DACS-HW.

U kunt nu tegen een zeer aantrekkelijke korting  én met subsidie een hybride warmtepomp aanschaffen die met voorrang wordt geleverd én geïnstalleerd door een lokale installateur. 

Tijdens het onderzoeksproject kijken we hoe we een groep van 100 warmtepompen slim kunnen aansturen waardoor stroomstoringen in de toekomst kunnen worden voorkomen, zonder dat dit ten koste gaat van het wooncomfort.

Op de pagina ‘Bewoners’ vindt u wat het voor u betekent en welke voordelen het heeft voor u.

U kunt nog tot 15 september 2024 gebruik maken van dit aanbod.

Grootschalig experiment met aansturing van hybride warmtepompen

Waarom dit onderzoek?

Om de klimaatdoelen te halen, moeten we minder CO2 uitstoten. De regering wil dat we geleidelijk overstappen op duurzame energie. Een hybride warmtepomp is hiervoor een goede oplossing.

De komende 3 jaar loopt in Dalen een onderzoek onder de naam DACS-HW met als doel om aan te tonen dat het mogelijk is om overbelasting van het elektriciteitsnet in een wijk te voorkomen door hybride warmtepompen gezamenlijk aan te sturen, zónder dat dit ten koste gaat van het warmtecomfort in de woningen.

Stroompieken op het net

Met een hybride warmtepomp neemt gasverbruik af, maar het stroomverbruik toe. Dit kan zorgen voor overbelasting op het stroomnet in de wijk. Nu verzwaart de netbeheerder al veel delen van het stroomnet, maar dit is een langdurige en dure klus. Een mooie oplossing is het huidige stroomnet zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

In dit project onderzoeken we het ‘afvlakken’ van stroompieken die warmtepompen veroorzaken. Door het slim aansturen van warmtepompen vangen we stroompieken op en verlagen we deze. Overbelasting wordt zo voorkomen en netverzwaring is dan niet nodig, waardoor de maatschappij veel geld bespaart.