Veelgestelde vragen

Op deze pagina worden de meest gestelde vragen beantwoord. Mogelijk dat uw vraag er niet tussen staat. Mail dan uw vraag naar info@dacs-hw.nl.

 • Enexis heeft gezocht naar het voor het onderzoeksproject meest geschikte transformatorhuisje. De deelnemende adressen zitten allemaal achter dit transformatorhuisje. 
 • Als we de 100 niet halen hoeft dat geen probleem te zijn, al is er wel een ondergrens.  Dan kijken we welk deel van het onderzoek we met de beschikbare warmtepompen kunnen doen. Deze ondergrensgrens is niet een hard getal maar hangt van meerdere factoren af. Bijvoorbeeld van de spreiding van de huizen die meedoen over de verschillende kabels die vanuit de wijktransformator de wijk in lopen. Op basis daarvan kijken we of het onderzoek de gewenste resultaten oplevert en of we eventueel nog meer huizen met hybride warmtepompen nodig hebben die meedoen. 
 • Voor het DACS-HW project gaan we uit van “op = op”.
 • Naast het project DACS-HW is het echter ook mogelijk om via het project Aardgasvrije Wijken tegen gunstige voorwaarden een hybride warmtepomp aan te schaffen. Hierop is de DACS-HW deelnemersvergoeding van €1.000 echter niet van toepassing.
 • Ja, dat klopt. Via Aardgasvrij Dalen is inderdaad ook nog een extra bijdrage te verkrijgen die gelijk is aan de hoogte van de ISDE-subsidie van €2.400,00. Deze bijdrage is echter niet rechtstreeks gekoppeld aan DACS-HW maar aan het programma Aardgasvrije Wijken. Daarom benoemen we deze bijdrage wel voor DACS-HW maar rekenen we hem niet mee.
 • De deelnemersvergoeding van €1.000,00 van het DACS-HW project geldt voor het aantal van 100 warmtepompen in het postcodegebied.
 • ISDE-subsidie
  • In 2023 is €350 miljoen beschikbaar
  • Elk jaar komt er nieuw budget beschikbaar. De ISDE loopt door tot 2030.
 • De bijdrage van Aardgasvrij Dalen loopt door tot 2030
 • U kunt nog tot 15 september 2024 gebruik maken van het aanbod van DACS-HW
 • Het bedrag van de DACS-HW deelnemersvergoeding van €1.000,00 wordt op de offerte van de installateur in mindering gebracht.
 • De ISDE-subsidie van €2.400,00 ontvangt u nádat de hybride warmtepomp is aangeschaft en geplaatst. U moet de ISDE-subsidie dus eerst zelf voorschieten.
 • De bijdrage van €2.400,00 van Aardgasvrij Dalen ontvangt u eveneens nádat de hybride warmtepomp is aangeschaft en geplaatst. U moet de bijdrage van Aardgasvrij Dalen dus ook eerst zelf voorschieten.
 • Het aanvragen van de ISDE-subsidie wordt door een externe partij gedaan. De kosten voor de aanvraag maken onderdeel uit van de offerte.
 • U kunt voor de voorfinanciering (ISDE-subsidie en bijdrage Aardgasvrij Dalen) gebruik maken van het Nationaal Warmtefonds.
 • Het Nationaal Warmtefonds biedt verantwoorde en betaalbare financiering voor de verduurzaming van huizen van eigenaar-bewoners. Het Warmtefonds opereert in opdracht van de Rijksoverheid.
 • Domesta verhuurt woningen in het DACS-HW postcodegebied. Domesta is van plan om met een aantal (niet alle) woningen in het postcodegebied deel te nemen aan het onderzoeksproject DACS-HW.
 • Na de zomervakantie krijgen de bewoners van de woningen waar het om gaat een brief van Domesta waarin e.e.a. nader wordt toegelicht. In de brief wordt ook een datumvoorstel gedaan voor een afspraak waarin een medewerker van Domesta persoonlijk nadere uitleg over DACS-HW komt geven.
 • Verder gaat Domesta onderzoeken of er mogelijkheden zijn om versneld warmtepompen te plaatsen bij huurwoningen buiten het postcodegebied van DACS-HW.
 • Voor nadere informatie kunnen huurders desgewenst rechtstreeks contact opnemen met Domesta via info@domesta.nl of 0591 – 57 01 00.
 • Domesta ontvangt geen ISDE- subsidie en een bijdrage vanuit Aardgasvrij Dalen. Deze zijn alleen beschikbaar voor de eigenaren van koopwoningen.
 • Er wordt één type warmtepomp geleverd, namelijk de Intergas Xtend A7 C/W 35.
 • Ja, in principe kan de Intergas Xtend elk huis verwarmen.
 • 5 kW is voor de meeste huishoudens in Nederland voldoende om tussen de 60% en 80% gas te besparen. Hogere vermogens leiden tot een grotere buitenunit en die wordt maar zelden aangesproken. Daarnaast zorgt een hoger vermogen vaak voor meer geluidsoverlast en een hogere investering met een beperkte meerwaarde.
 • Ja, voor dit project wel. Intergas werkt momenteel wel aan andere kleuren, maar dat zal niet op tijd zijn voor dit project.
 • De jaarlijkse hoeveelheid kWh elektrisch verbruik is sterk afhankelijk van het formaat huis, de isolatiegraad en het type verwarmingssysteem. Het jaarlijks stroomverbruik van de warmtepomp ligt meestal tussen de 1.000 kWh en 3.000 kWh, maar dat kan dus ook lager of hoger uitvallen. Het systeem zorgt ervoor dat de meerkosten van de stroom lager zijn dan de kostenbesparing op het gasgebruik waardoor netto de energierekening lager uitvalt.
 • Volgens de Europese richtlijn maakt de buitenunit gemiddeld zo’n 49dB(A) geluidsvermogen en de binnenunit 32dB(A) geluidsvermogen. Volgens het bouwbesluit maakt de buitenunit maximaal 56dB(A) geluidsvermogen.
 • De terugverdientijd is zeer afhankelijk van het formaat van de woning, van de isolatiegraad en het verwarmingssysteem. En natuurlijk ook van de energieprijzen. Een energiecoach kan helpen de terugverdientijd te berekenen.
 • Ja, de installateurs werken allemaal volgens dezelfde, uniforme afspraken.
 • De aanmeldingen worden gelijkmatig verdeeld over de deelnemende installateurs. Als u een zwaarwegend argument heeft voor een specifieke installateur, bijvoorbeeld omdat u uw cv-installatie hier heeft aangeschaft of in onderhoud hebt, kunt u bij aanmelding een mail sturen naar info@dacs-hw.nl.
 • Ja, dat is mogelijk. In de offerte wordt dan naast een warmtepomp ook een vervangende ketel aangeboden.
 • Dit kan tot wel enkele meters zijn. Dit geeft geen problemen voor de werking. Wel zullen er meer buizen benodigd zijn, welke netjes weggewerkt worden. Dit kan meerwerk voor de installateur betekenen en daarmee een hogere offerte.

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. In de Inschrijfvoorwaarden en hoe wij omgaan met uw privacy leest u hoe wij dat doen.
U leest hier extra informatie die gaat over hoe de partijen hiermee omgaan.

 • Als uw vraag hier niet bij staat, kunt u een mail met uw vraag sturen naar info@dacs-hw.nl