Overzicht uitvoerende partijen

Dit project wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit Enablemi, Enexis, Intergas, Inversable, Stichting Samen Energie Neutraal, Technische Universiteit Eindhoven en Voorstroom. Het project wordt direct ondersteund door de Nederlandse Verwarmingsindustrie (NVI), Flexibel Alliance Network (FAN), Stichting OpenTherm, Stichting ElaadNL, Gemeente Coevorden, Duurzaam Dalen, Netbeheer Nederland (NBNL) en energiebedrijf Energie van Ons.

Ondersteunende partijen

Deze stakeholders nemen deel aan de klankbordgroep. Deze groep heeft een formele status. Partijen hebben door middel van een steunbrief aangegeven, te zullen deelnemen aan de vergaderingen en gevraagd en ongevraagd input te leveren.