Hoe wij omgaan met uw privacy

Privacystatement en inschrijfvoorwaarden DACS-HW


Door u in te schrijven als geïnteresseerde om deel te nemen aan het project DACS-HW gaat u
akkoord met de volgende afspraken en voorwaarden:

 • We vinden privacy erg belangrijk. De verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig,
  vertrouwelijk en met inachtneming van de wettelijke voorschriften behandeld. In dit
  geval betekent dit concreet:
  1. Uw gegevens worden alleen gebruikt om samen met u te kijken of u een hybride
   warmtepomp kunt laten installeren. Bij uw persoonlijke aanbieding voor een
   warmtepomp krijgt u ook een overeenkomst voor het project DACS-HW zelf. U
   kunt er dan ook voor kiezen om geen warmtepomp te nemen. In dat geval
   worden uw inschrijvingsgegevens zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen
   een maand, verwijderd door alle project partners.
  2. Uw gegevens niet worden verkocht of op wat voor manier dan ook met derden
   worden gedeeld.
 • U gaat ermee akkoord dat de gegevens die u invult gedeeld worden met de betrokken
  partijen voor het doel dat hierboven beschreven is. Dit zijn de partijen die samen het
  project DACS-HW uitvoeren. Het gaat om:
  1. Duurzaam Dalen en Stichting Samen Energie Neutraal als partijen die de
   werving en communicatie verzorgen voor dit project
  2. Voorstroom, onderdeel van Inversable, als ontwikkelaar van het klantvolgsysteem
   waar deze inschrijfmodule onderdeel van is.
  3. Intergas als leverancier van de warmtepomp. Intergas deelt de gegevens met een installateur (Die moet weten waar u woont om de warmtepomp te kunnen
   installeren).
  4. ENEXIS Netbeheer als uw regionale netbeheerder.
  5. Enablemi als de penvoerder (algemene coördinator) van dit project.
 • Partijen zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist verstrekte gegevens,
  door werkzaamheden die door uzelf of (onbevoegde) derden zijn verricht of door hacks, virussen of storingen in de elektronische dienstverlening van derden.
 • Voor meer informatie over het project en de betrokken partijen verwijzen wij u naar de
  website van het project: www.dacs-hw.nl. Bij vragen kunt u contact opnemen met info@dacs-hw.nl.