Overzicht uitvoerende partijen

Dit project wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit Enablemi, Enexis, Intergas, Inversable, Stichting Samen Energie Neutraal, Technische Universiteit Eindhoven en Voorstroom. Het project wordt direct ondersteund door de Nederlandse Verwarmingsindustrie (NVI), Flexibel Alliance Network (FAN), Stichting OpenTherm, Stichting ElaadNL, Gemeente Coevorden, Duurzaam Dalen, Netbeheer Nederland (NBNL) en energiebedrijf Energie van Ons.

Enablemi

Enablemi is gevestigd op de Zernike Campus Groningen en helpt organisaties om innovaties in de energietransitie te versnellen met als doel de CO2-uitstoot te verkleinen. Enablemi heeft veel technische kennis van en ervaring over het elektriciteitsnet.
Daarnaast is zij bekend met de uitrol van hybride warmtepompen en de vereiste technische klantreis in diverse proeftuinen aardgasvrije wijken (PAW). Enablemi wil kijken of zij een plek kan innemen op de congestiemarkt en een dienst kan aanbieden aan energie coöperaties in de rol van CSP of het organiseren van flexaanbieders in een wijk of straat voor een CSP. Dit project is een logische volgende stap in haar portfolio.

Enexis

Als netbeheerder is Enexis verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van het gas- en stroomnet in Nederland. Ook zorgt Enexis voor het vervoer van energie.
Als we meer hybride warmtepompen plaatsen, verandert de manier waarop we energie gebruiken. We gebruiken dan minder gas, maar juist meer stroom. Als een hele buurt warmtepompen gebruikt, zorgt dat voor meer drukte op het stroomnet. Om deze drukte aan te kunnen, moeten we meer dikkere stroomkabels en transformatorhuisjes plaatsen. Dat kost tijd, geld en ruimte. Met deze pilot wil Enexis beter begrijpen hoe de hybride warmtepompen het stroomnet en de transformatorhuisjes beïnvloeden. Ook kijken ze hoe warmtepompen slim ingezet kunnen worden, zodat de impact op de samenleving zo klein mogelijk is.

Intergas

Intergas (Coevorden) is marktleider op het gebied van de ontwikkeling van hoog rendement cv-ketels. Nu langzaam de HR-ketel terzijde wordt geschoven, is zij aan haar stand verplicht om nieuwe oplossingen te bedenken. Door hybride warmtepompen te ontwikkelen die door de toepassing van standaard protocollen interoperabel zijn, is dat mogelijk. Zij ziet deelname aan dit project als bevestiging van het marktleiderschap en het innovatieve karakter van de onderneming. Verder wil Intergas verkennen in hoeverre zij als producent van flex-assets een rol kan spelen op de congestiemarkt.
Meer concreet: rol vervullen van CSP of als facilitator voor die zelfde CSP.

Inversable

Inversable (Deventer) zet zich in voor het toepassen van open-source technologie gecombineerd met open standaarden. Zij ziet dat ontwikkelingen in de energiemarkt vragen om een datagedreven aanpak waarbij de bewoner eigenaar blijft van de eigen data. Inversable is actief met het meten van woningen en energieprestatie in NL. Zij wil haar kennis en bijbehorende technologie graag inzetten voor dit traject.

Technische universiteit Eindhoven

Het onderzoek naar slimme elektriciteitsnetten binnen de focuslijn ‘Intelligent Power Grids’ richt zich op ontwerpmethodologieën en operationele methodologieën van toekomstige systemen voor elektriciteitslevering. Daarbij ligt de nadruk op slimme autonome distributienetwerken en de interactie met klantsystemen en systemen op hoger gelegen netvlakken. De inhoud van het project sluit dan ook -tot in de kernaan op deze onderzoeksgebieden. Een aantal onderdelen van het project, bijvoorbeeld de marktmodellen voor dynamische tarieven en congestie maken steeds vaker onderdeel uit van technische oplossingen. Dat maakt dit project interessant.

Stichting Samen Energie Neutraal (SEN)

SEN (Meppel) is er voor dorpen en wijken en werkt bij het energieneutraal maken hiervan vanuit een “woonlastenbenadering”: energiebesparing (en eventueel energieproductie) moet de woonlasten nu en in de toekomst verlagen. De inzet van de hybride warmtepomp neemt daarin een centrale rol. Al ver voordat de regering deze lijn inzette, maakte SEN zich hard voor de door haar ontwikkelde Quick-FIT-methode, die de hybride-warmtepomp een centrale rol toekent.

Voorstroom

Voorstroom (Deventer) wil de lokale duurzame energietransitie versnellen door lokale energiecollectieven digitaal te ondersteunen en te professionaliseren. Zij wil daarbij uiteindelijk iedereen in staat stellen een energiecollectief te starten en te laten groeien. De faciliterende rol voor de CSP is dus logisch. Voorstroom wordt inmiddels gebruikt bij tientallen energiecoöperaties, variërend in grootte van 10 tot 3.500 participanten. Voorstroom helpt bij het organiseren van een collectief, het opstarten en beheren van gezamenlijke opwekprojecten en het gezamenlijk besparen van energie. De app van Voorstroom maakt zichtbaar welke voordelen deelname aan het collectief oplevert. Deze aspecten en ervaring zijn in dit project ook van groot belang.