Wat betekent het onderzoeksproject voor u als bewoner?

Het onderzoeksproject

Woont u in Dalen en wilt u besparen op uw energierekening én bedragen aan een beter klimaat? Doe dan mee aan ons project. 
Tijdens het onderzoeksproject, genaamd DACS-HW, kijken we of en hoe een hybride warmtepomp overbelasting op het stroomnet voorkomt, zonder dat dit ten koste gaat van het wooncomfort

De voordelen voor u

Bespaar tot wel 80% op uw gasverbruik. U bespaart zo geld op de energierekening. Als u meedoet aan het onderzoeksproject krijgt u ook andere voordelen:

Korting en subsidie

U krijgt korting op de warmtepomp boven op de subsidie* die u krijgt.

Projectbijdrage Aardgasvrij Dalen

Als u ook deelneemt aan het project Aardgasvrij Dalen, krijgt u hier ook een projectbijdrage voor de warmtepomp

Snelle installatie

Na aanmelding krijgt u met voorrang een werkende hybride warmtepomp in huis.

Vertrouwd comfort

Een hybride warmtepomp zorgt voor hetzelfde warmtecomfort als een cv-ketel.

Handige app

  • deze houdt uw besparingen bij
  • deze laat zien wat u bijdraagt aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet
  • u regelt met deze app hoeveel invloed het slim aansturen van de hybride warmtepomp mag hebben

Bijdragen aan een beter klimaat

Het onderzoek zoekt naar oplossingen om minder fossiel gas te verbruiken.

ISDE is een subsidie van de overheid die u kunt gebruiken voor de aanschaf van een warmtepomp. ISDE is een afkorting die staat voor investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing. Het aanvragen van de subsidie wordt voor u verzorgd door een externe partij, de kosten hiervoor zijn inbegrepen bij de totaalkosten.

Wat verwachten wij van u

U koopt een warmtepomp tegen een aantrekkelijke prijs. Gedurende drie jaar monitoren wij het gebruik van de warmtepompen en verzamelen wij gegevens om te onderzoeken hoe we door slim schakelen van hybride warmtepompen overbelasting op het stroomnet kunnen voorkomen, zonder dat dit ten koste gaat van het wooncomfort. Het delen van uw ervaringen is dan ook onderdeel van het onderzoek.

Meer informatie

Kan ik meedoen?

Hier vindt u een lijst van adressen die in aanmerking komen voor deelname aan het onderzoeksproject. De woningen die op deze lijst staan bevinden zich allemaal achter één transformatorhuisje. Dit is nodig om doelmatig data te kunnen verzamelen.

Er zijn voor dit onderzoeksproject 100 warmtepompen beschikbaar gesteld door leverancier Intergas. De warmtepompen worden geleverd op volgorde van de ondertekende offertes. Als er 100 offertes zijn getekend, stopt de inschrijving.

Stand van zaken juli 2024:

Woningen particulieren:
– Geplaatste warmtepompen: 73
– Nog te plaatsen: 2

Beschikbare hybride warmtepompen DACS-HW: 25.

U kunt tot 15 september 2024 gebruik maken van dit aanbod.

Waarom dit onderzoeksproject?

De komende 3 jaar loopt in Dalen een onderzoek onder de naam DACS-HW met als doel om aan te tonen dat het mogelijk is om overbelasting van het elektriciteitsnet in een wijk te voorkomen door hybride warmtepompen gezamenlijk aan te sturen, zónder dat dit ten koste gaat van het warmtecomfort in de woningen.

In dit onderzoeksproject gaan we het ‘afvlakken’ van stroompieken die warmtepompen veroorzaken onderzoeken. Door het slim aansturen van warmtepompen vangen we stroompieken op en verlagen we deze. Overbelasting wordt zo voorkomen en netverzwaring is dan niet nodig. Dit bespaart de maatschappij veel geld en levert het geen vertraging op voor de verduurzaming in uw wijk.

Wat ga ik merken van de aansturing?

Dat bepaalt u helemaal zelf door in de app uw voorkeuren aan te geven. U kunt er voor kiezen dat het slim aansturen geen invloed mag hebben op uw comfort of dat er wel een kleine invloed mag zijn op de temperatuur in huis. Onderdeel van het project is onderzoeken wanneer u bereid bent om invloed op uw comfort te accepteren en hoe groot die invloed mag zijn.
Ook als u aangeeft dat het slim aansturen geen invloed mag hebben op uw comfort is uw deelname nog steeds waardevol. Een voorbeeld hierbij: Als alle warmtepompen in de wijk tegelijk op 100% gaan draaien zorgt dat voor een enorme piek in de belasting van het elektriciteitsnetwerk in de wijk. Dit kan slimmer als de warmtepompen gezamenlijk afstemmen bij welke huizen dat echt nodig is en bij welke huizen de warmtepomp tijdelijk iets minder hard hoeft om het huis op temperatuur te houden. Door op deze manier slim te plannen wordt de piekbelasting verminderd en de totale belasting van de wijk voorspelbaar zonder dat dit invloed heeft op uw comfort.
In de winter van 2023/2024 zullen er vooral kleinschalige en kortdurende testen plaatsvinden om te kijken of de technologie werkt. In de winter van 2024/2025 zal dit uitgebreid worden en krijgt u ook meer mogelijkheden om de aansturing naar uw wensen aan te passen in de app. U kunt dan ook zien wat er gebeurt en hoe uw warmtepomp aangestuurd wordt.

Hoeveel kost het om mee te doen met dit project?

Hybride warmtepomp en installatie

    € 5.923,49

DACS-HW deelnemersvergoeding

–  € 1.000,00
   __________

   € 4.923,49

ISDE-subsidie

–  € 2.400,00
   __________

Deelnemersprijs warmtepomp + installatie*

   € 2.523,49

*   Dit is het bedrag zonder ‘meerwerk’. Eventuele maatwerkaanpassingen vallen niet onder bovenstaand bedrag en worden door de installateur meegenomen in de offerte. In de korting zit naast een installatiekorting een deelnamevergoeding voor het – uitsluitend voor het doel van het project – ter beschikking stellen van de data en het meedoen in het onderzoek van de gezamenlijke aansturing.

Als u meedoet aan dit onderzoeksproject, krijgt u een deelnemersvergoeding én ontvangt u ISDE-subsidie (meer informatie over ISDE). De aanvraag van de ISDE-subsidie wordt voor u verzorgd.

Bijdrage Aardgasvrij Dalen

U kunt naast dit onderzoeksproject ook deelnemen aan het Project Aardgasvrij Dalen en aanspraak maken op een stimuleringsbijdrage, die voor de Intergas Extend warmtepomp € 2.400,00 bedraagt. Deze bijdrage wordt verleend in aanvulling op de reeds verstrekte ISDE-subsidie. Informatie hierover is te vinden op de website van aardgasvrijdalen.

Lees hier informatie over de aanmelding, de kosten en de terugverdientijd voor verschillende typen huizen.

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp is een andere manier om uw huis te verwarmen. De warmtepomp werkt samen met uw bestaande cv-ketel. De cv-ketel zorgt voor warm water in uw woning voor bijvoorbeeld douchen; de warmtepomp zorgt voor de verwarming van uw huis. Als het buiten heel koud is, kan de cv-ketel bijspringen om de warmtepomp op dat soort momenten een handje te helpen. Doordat de cv-ketel dus minder te doen heeft, gaat u tot wel 80% gas besparen.

Welke hybride warmtepomp krijg ik en hoelang duurt de installatie?

De warmtepomp is van het merk Intergas (Xtend). Deze wordt geïnstalleerd door speciaal geselecteerde, lokale installateurs. Dat zijn Hemmes Installatietechniek, Langeland – Borgman en Jansen & Meppelink. De installateurs zijn verantwoordelijk voor de service, onderhoud en garantie. Zij hebben antwoord op alle technische vragen over de warmtepomp.

Lees meer over de warmtepomp van Intergas.

Als u zich aanmeldt, komt de installateur zo snel als mogelijk is langs om te kijken of uw huis geschikt is voor het  onderzoeksproject. De installateur stelt daarna een offerte op. Deze ontvangt u binnen twee weken samen met het contract voor deelname aan het project. De ambitie is dat de hybride warmtepomp vervolgens binnen acht weken nadat u de offerte en het contract hebt getekend, door de installateur geplaatst wordt.

Meer informatie over de Xtend van Intergas vindt u op de website van Intergas.

Inzicht met een handige app

Tijdens het onderzoeksproject krijgt u toegang tot een speciale app die uw energieverbruik laat zien en hoeveel energie u bespaart met de hybride warmtepomp. In de app geeft u zelf aan hoeveel invloed het slim aansturen van de hybride warmtepomp heeft op de temperatuur in huis. Zo bepaalt u altijd zelf wat er gebeurt. Ook laat de app zien hoeveel u het stroomnet belast en hoe stabiel deze is.

De eerste versie van de app is eind 2023 beschikbaar. In 2024 breiden we deze stap-voor-stap uit met informatie over de besparing van de warmtepomp en de belasting van het elektriciteitsnet.

Wanneer is het onderzoeksproject afgelopen?

Data van drie jaar worden verzameld en laten in 2025 de onderzoeksresultaten zien.

Het onderzoeksproject eindigt op 31 december 2025. Vanaf dat moment hebt u een gewone hybride warmtepomp en stopt het slim aansturen vanuit het onderzoeksproject. Als de resultaten van het onderzoek laten zien dat slim aansturen werkt, komt er een vervolg. U bepaalt op dat moment zelf of u hier weer aan meedoet.

Aan het einde van het project worden al uw persoonsgegevens verwijderd en hebt u geen toegang meer tot de app. De algemene en anonieme onderzoekresultaten bewaren we wel. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Dan delen we die graag met u.

Meedoen met het project

Als u geïnteresseerd bent om mee te doen aan dit project, kunt u zich op de website www.dacs-hw.nl op de pagina aanmelden voor het proefproject.

U kunt nog tot 15 september 2024 gebruik maken van dit aanbod.

Na het indienen van de aanvraag zal er binnen twee weken een afspraak voor een woningschouw worden gemaakt. Het doel van de schouw is om vast te stellen of de woning geschikt is voor deelname aan de pilot. De installateur stelt vervolgens een individuele, op uw situatie afgestemde offerte op.

Het onderzoeksproject eindigt op 31 december 2025. Vanaf dat moment hebt u een gewone hybride warmtepomp en stopt het slim aansturen vanuit het onderzoeksproject. Als de resultaten van het onderzoek laten zien dat slim aansturen werkt, komt er een vervolg. U bepaalt op dat moment zelf of u hier weer aan meedoet. Deze offerte zal wederom binnen twee weken, samen met het contract voor deelname aan het project naar u worden toegestuurd. De HWP wordt binnen acht weken nadat u het contract en de offerte hebt ondertekend, geïnstalleerd.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Heeft u vragen over het project of wilt u meer informatie?
Neem dan contact met ons op: mail naar info@dacs-hw.nl