Aanmelden voor het project

Als u mee wilt doen met het onderzoeksproject DACS-HW en een Intergas hybride warmtepomp aan wilt schaffen, dan kunt u zich aanmelden via bijgaand formulier. Het invullen van dit formulier betekent uitsluitend dat u uw interesse kenbaar maakt, het is geen overeenkomst tot aanschaf van een warmtepomp.

Het inschrijfformulier wordt verwerkt door projectpartner Voorstroom en een lokale installateur wordt op de hoogte gesteld van uw aanvraag. De installateur neemt vervolgens zo snel als mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak voor een woningschouw. Het doel van de woningschouw is om vast te stellen of uw woning geschikt is voor deelname aan het onderzoeksproject.

Als uw woning geschikt is, ontvangt u binnen twee weken een offerte van de installateur. Bij de offerte zit een overeenkomst voor deelname aan het onderzoeksproject. De ambitie is om de hybride warmtepomp vervolgens binnen acht weken nadat u de offerte en het deelnemerscontract hebt ondertekend, te installeren.

In het jaar 2023 zullen minimaal 25 hybriden geplaatst worden, de resterende 75 hybriden worden in de loop van 2024 geplaatst. De aanmeldingen zullen op volgorde van de datum van inschrijving behandeld worden.

U kunt nog tot 15 september 2024 gebruik maken van dit aanbod.

Inschrijfvoorwaarden en hoe wij omgaan met uw privacy